CAD/CAM toepassingen

De eerste werkzaamheden van Questo Software na oprichting bestonden uit het ontwikkelen van CAD en CAM toepassingen. Hierbij kunt u denken aan tekenprogramma's en invoegtoepassingen voor AutoCAD.

Sinds haar oprichting in 2003 heeft Questo Software gewerkt aan diverse modules voor AutoCAD en BricsCAD. We hebben onder andere systemen ontwikkeld voor het deels geautomatiseerd intekenen van funderingsbekisting, het automatisch indelen van wanden in kalkzandsteen blokken en het genereren van BIM modellen op basis van 2D tekeningen.

Ook op het gebied van gegevens uitwisseling zijn we actief. We hebben programmatuur ontwikkeld voor de prefab betonindustrie om data in Unitechnik CAD/CAM Schnittstelle formaat eenvoudig om te zetten naar Progress PXML formaat.